Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 • Az Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk.

Alapelveink:

 • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.
 • Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az érdeklődőknek a róla tárolt adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kéri a személyes adatok törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk. 
 • Email címünk: info@masnimese.hu 
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:  
 • Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány
 • Cím: 6724 Szeged, Csaplár Benedek u. 7/A 
 • Telefon: +36 20 346 1700 
 • E-mail: info@masnimese.hu 
 • Adószám: 18737376-1-06
 
Az adatkezelés jogalapja, meghatározás
 • A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók. 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
 • A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.
 • A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. Az adatkezelő a különböző rendezvényein történt regisztráció vagy honlapon történt hírlevél feliratkozás során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság 
 • A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át harmadik személyeknek, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. 

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 •  Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 

  Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége 
   •  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. 

     Cookie szabályzat 
      •  A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket), melyek segítségével weboldalunkon a Google Analytics programhoz történő felhasználói adatok továbbítására használunk. A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ www.naih.hu).

        Kapcsolat: 
        • Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány
        • Cím: 6724 Szeged, Csaplár Benedek u. 7/A 
        • Telefon: +36 20 346 1700 
        • E-mail: info@masnimese.hu
        • Adószám: 18737376-1-06 
        •  Számlaszám:  10102842-70632100-01004008 
          • Számlavezető intézmény neve: MKB Bank Zrt.